You are currently viewing Втората транснационална среща

Втората транснационална среща

Втората транснационална среща по проекта се проведе онлайн поради ограничителните мерки за COVID-19 и невъзможността за пътуване с участието на партньори по проекта от Турция, България, Гърция, Испания и Полша

Консорциумът участва в процес на мозъчна атака относно IO2 и IO3, който се отнася до разработването на учебната програма и разделянето на задачите. По-специално, партньорството беше обсъдено по шаблона на ръководството за курса и по този начин екипът на AID представи модулите, които са:

  1. Интелигентно управление: Правителствена организация, Гражданско участие, Използване на технологии
  2. Интелигентна среда: Рециклиране, Интелигентно осветление
  3. Интелигентен транспорт – Интелигентна мобилност: Интелигентно паркиране, Инфраструктура за велосипедни алеи, Смарт карта
  4. Интелигентен живот: Отворен мол

Партньорството имаше възможност да сподели примери за реални дейности за решаване на проблеми, докато водещата организация FUE-UJI представи шаблон на план на уроци, различни методологии, интерактивни дейности за учебно приложение и интерактивни игри, които ще се използват и ще подкрепят всеки модул. И накрая, партньорите имаха възможност да обсъдят управленски въпроси и допълнителна логистика, както и да споделят практики, за да подобрят разпространението и видимостта на проекта.

Вашият коментар