Καλωσόρισες στο Start Up Erasmus

Το έργο Start up for Development (START UP) εστιάζει στην έννοια των έξυπνων πόλεων / χωριών και στην κατανόηση αυτής της έννοιας από τους Δήμους που εφαρμόζουν έξυπνες λύσεις στο περιβάλλον τους.

Βασίζεται σε μια προϋπόθεση ότι η κατανόηση της έννοιας των έξυπνων πόλεων / χωριών από τους Δήμους βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο λόγω του γεγονότος ότι το πρόβλημα είναι πολύ ευρύ,  οι λύσεις ακόμη ευρύτερες και υπάρχει επίσης η έλλειψη ειδικών που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στους Δήμους. Ειδικά εκείνοι οι μικροί Δήμοι που δεν μπορούν να έχουν τέτοιου είδους εμπειρογνώμονες στην εργασία τους.

Στόχος του έργου είναι να προετοιμάσει ένα μάθημα για εκπαιδευτές που θα είναι σε θέση να δώσουν στους Δήμους μια σαφή και ολοκληρωμένη εξήγηση για το τι θα σήμαιναν οι έξυπνες πόλεις / χωριά στο συγκεκριμένο περιβάλλον . Επιπλέον, θα μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση σε άλλους εκπαιδευτές και συνεπώς να συμβάλλουν στην περαιτέρω διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ένα σύνολο πνευματικών αποτελεσμάτων θα επιτευχθεί κατά την περίοδο του έργου. Θα ξεκινήσει με την έρευνα των αναγκών των Δήμων και των εκπαιδευτών. Ακολουθεί η ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, στη συνέχεια είναι η ανάπτυξη υλικών μαθημάτων και η οργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου για την εκπαίδευση εκπαιδευτών.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από πέντε εταίρους από την Ισπανία, την Τουρκία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Η κύρια ομάδα-στόχος του έργου θα εκπροσωπείται από εκπαιδευτές ενηλίκων που θα εκπαιδευτούν  κατά τη διάρκεια του έργου. Τελικοί δικαιούχοι μπορούν να οριστούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων για τους οποίους θα υπάρχει ένα δωρεάν διαδικτυακό μάθημα, οι εκπρόσωποι Δήμων θα επωφεληθούν από την καλύτερη κατανόηση της έννοιας των έξυπνων πόλεων / χωριών και, τέλος, το κοινό που θα επωφεληθεί άμεσα από τις έξυπνες λύσεις στους Δήμους τους.