добре дошли в Start Up Erasmus

Проект START UP се фокусира върху концепцията за интелигентни градове и разбирането на тази концепция от общините , които прилагат интелигентни решения в своята среда.

Разбирането на концепцията за интелигентни градове от общините все още не е на нужното ниво , тъй като проблемът е твърде широк, възможните решенията са много, а няма достатъчно експерти, предлагащи цялостни решения за общини особено в малките общини.

Целта на проекта е да се разработи курс за обучение на обучители по проблемите на интелигентните градове.
Обучителите ще могат да проведат обучение на други обучители и по този начин да допринесат за по нататъшното разпространение на резултатите от проекта.
За постигането на тази цел през периода на проекта ще бъдат разработени набор от интелектуални продукти. В началото ще се направи проучване на потребностите на общините и обучители, след което ще бъде разработена учебната програма и  обучителни материали. В края ще се проведе уебинар за обучение на обучители.

Консорциумът на проекта се състои от пет партньора от България, Гърция, Испания, Полша и Турция.
Основната целева група на проекта са обучители за възрастни, които ще бъдат обучени в рамките на проекта.
Крайни бенефициенти на проекта са обучителите за възрастни (за тях ще има свободно достъпен онлайн курс),  общинските служители (те ще се възползват от по-доброто разбиране на концепцията за интелигентни градове/села) и широката общественост/гражданите (те ще се възползват пряко от интелигентните решения в своите общини).