Hoşgeldiniz Start Up Erasmus

Start up for Development (START UP) projesi, akıllı şehirler/köyler kavramına ve bu kavramın çevrelerinde akıllı çözümler uygulayan belediyeler tarafından anlaşılmasına odaklanıyor.

Sorunun çok geniş olması, çözümlerin daha da geniş olması ve belediyeler için kapsamlı çözümler sunan uzman eksikliği nedeniyle akıllı şehirler/köyler kavramının belediyeler tarafından yetersiz seviyede anlaşıldığı önermesine dayanmaktadır. Özellikle de bu kadar uzmana sahip olmayı göze alamayan o küçük belediyeler tarafından.

Projenin amacı, belediyelere akıllı şehirlerin/köylerin kendi ortamlarında ne anlama geleceğini net ve kapsamlı bir şekilde açık ve kapsamlı bir şekilde açıklayabilecek eğitmenler için bir kurs hazırlamaktır. Ayrıca, diğer eğitmenleri de eğitebilecekler ve böylece proje sonuçlarının daha fazla yayılmasına katkıda bulunabilecekler. Bu amaca ulaşmak için proje döneminde bir dizi fikri çıktıya ulaşılacaktır. Çalışma, belediyelerin ve eğitmenlerin ihtiyaçlarının incelenmesiyle başlayacak. Bunu takiben müfredat geliştirme çalışması yapılacaktır. Daha sonra kurs materyalleri geliştirilecek ve eğitmenlerin eğitimi için bir webinar düzenlenecektir.

Projenin konsorsiyumu İspanya, Türkiye, Polonya, Bulgaristan ve Yunanistan’dan beş ortaktan oluşmaktadır. Projenin ana hedefi kitlesi proje süresince de eğitilecek yetişkin eğitimciler olacaktır. Nihai yararlanıcılar, ücretsiz olarak çevrimiçi bir kurs olacak yetişkin eğitimciler,akıllı şehirler / köy kavramının daha iyi anlaşılmasından yararlanacak belediye temsilcileri ve son olarak belediyelerinde akıllı çözümlerden doğrudan yararlanacak genel halk olarak tanımlanabilir.