You are currently viewing <strong>5<sup>та</sup> партньорска среща в Испания</strong>

5та партньорска среща в Испания

На 27 и 28 октомври се проведе петата транснационална партньорска среща по проект Start up for Development. Партньорите от България, Турция, Полша, Испания и Гърция присъстваха на срещата хибридно – лице в лице в Кастело, Испания и онлайн.

START-UP консорциумът се фокусира върху финалните етапи на проекта, които ще приключат през следващия месец декември. Той също така разпространи резултатите, разработени от проекта, и учебната програма, разработена в онлайн уебинари за Дните на Еразъм 2022 г.

Мултипликационното събитие на проекта в Испания се проведе в петък, 28 октомври с участието на партньорите по проекта. Събитието представи пред повече от 60 участници резултатите от проекта, включително платформата, в която се провежда курс за обучители, които могат да дадат на общините ясно и изчерпателно обяснение какво означават интелигентните градове в тяхната специфична среда.

През месец декември партньорите по проекта ще се срещнат лице в лице за последната си среща по проекта в Турция.

Вашият коментар