You are currently viewing <strong>5. spotkanie międzynarodowe w Hiszpanii</strong>

5. spotkanie międzynarodowe w Hiszpanii

W dniach 27 i 28 października odbyło się piąte międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu Start up for Development. Partnerzy z Bułgarii, Turcji, Polski, Hiszpanii i Grecji uczestniczyli w spotkaniu twarzą w twarz w Castelló w Hiszpanii oraz online.

Zespół projektu START-UP skupił się na końcowych etapach projektu, które zakończą się w najbliższym miesiącu grudniu. Konsorcjum projektu upowszechniło również rezultaty opublikowane w ramach projektu oraz opracowany program nauczania w webinariach online na Dniach Erasmusa 2022. 

W piątek 28 października odbyło się wydarzenie promocyjne projektu w Hiszpanii z udziałem partnerów projektu. Podczas wydarzenia zaprezentowano ponad 60 uczestnikom rezultaty projektu, w tym platformę, w ramach której realizowany jest kurs dla trenerów, którzy mogą udzielić gminom jasnego i kompleksowego wyjaśnienia, co oznaczają inteligentne miasta/miejsca w ich konkretnym środowisku. 

W kolejnym miesiącu grudniu partnerzy projektu Erasmus+ Start up For Development spotkają się twarzą w twarz na ostatnim spotkaniu projektu w Turcji. 

Dodaj komentarz