You are currently viewing Проект START-UP за интелигентни градове започва, координиран от FUE-UJI

Проект START-UP за интелигентни градове започва, координиран от FUE-UJI

На 10 декември се състоя първата транснационална среща между партньорите по проекта Erasmus + START-UP за развитие, координиран от FUE-UJI, чрез EuroFUE-UJI. Онлайн среща, водена от EuroFUE-UJI, която послужи за поставяне на основите за реализацията на този проект върху интелигентните градове и стартиране на дейността му, започвайки от представянето на логото и елементите на неговата корпоративна идентичност.

 

Този проект, чиято основна цел е да обучи експерти в интелигентни решения за насърчаване на интелигентни градове в малките общини, събра своя консорциум в тази онлайн сесия, за да анализира идеята за проекта, целите, планираните дейности и очакваните резултати, като се създаде график за действие за следващите няколко месеца. Европейският проект Start Up за развитие, с акроним START UP, ще се изпълнява в продължение на 28 месеца от консорциум, координиран от EuroFUE-UJI и съставен от четири други партньори от различни страни: Частната институция за обучение и туризъм Kocatürk Danismanlik (Турция) , Асоциация ARID (Полша), Агенцията за регионално развитие и Центъра за подкрепа на бизнеса за малки и средни предприятия (България) и Дружеството с нестопанска цел за алтернативно иновативно развитие (Гърция).

Startup for Development се основава на предпоставката, че малките общини са чужди на концепцията за интелигентни градове, тъй като не могат да си позволят да имат експерти по интелигентни градове. Ето защо целта на проекта е да подготви курс за обучители, които ще могат да дадат на общините ясно и пълно обяснение какво са   интелигентните градове, за да могат да предприемат конкретни действия, насочени към превръщането на тези малки общини в умни градове.

Следвайте проекта START UP в социалните медии: Start Up for Development

Вашият коментар