You are currently viewing FUE-UJI tarafından koordine edilen Akıllı Şehirler Başlangıç Projesi başlıyor

FUE-UJI tarafından koordine edilen Akıllı Şehirler Başlangıç Projesi başlıyor

10 Aralık’ta, FUE-UJI tarafından koordine edilen Erasmus+ START-UP for Development projesinin ortakları arasında EuroFUE-UJI aracılığıyla ilk ulusötesi toplantı gerçekleşmiştir. Bu projenin akıllı şehirlere uygulanmasının temellerinin atılmasına ve faaliyetlerine logonun ve kurumsal kimliğini oluşturan unsurların sunumundan başlayarak başlamasına hizmet eden EuroFUE-UJI öncülüğünde bir online toplantı gerçekleştirilmiştir.

Ana hedefi küçük belediyelerde akıllı şehirleri teşvik etmek için akıllı çözümler konusunda uzmanlar yetiştirmek olan bu proje, bu çevrimiçi oturumda proje fikrini, hedeflerini, planlanan faaliyetleri ve beklenen sonuçları analiz etmek ve bir eylem planı tasarlamak için bir araya gelmiştir. START UP kısaltması olan Start Up for Development Avrupa Birliği projesi, EuroFUE-UJI tarafından koordine edilen ve farklı ülkelerden dört diğer kuruluştan oluşan bir konsorsiyum tarafından 28 ay boyunca uygulanacaktır. Kocatürk Danışmanlık (Türkiye), ARID Derneği (Polonya), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Bölgesel Kalkınma Ajansı ve İş Destek Merkezi (Bulgaristan) ve Kar Amacı Gütmeyen Alternatif Yenilik Geliştirme Derneği (Yunanistan) projenin ortaklarını oluşturmaktadır. Start-up for Development, küçük belediyelerin, teknisyenleri arasında akıllı şehirlerde uzman bulundurmayı göze alamayacakları için akıllı şehir kavramına yabancı oldukları önermesine dayanmaktadır. Bu nedenle, projenin amacı, belediyelere akıllı şehirlerin ne olacağı konusunda net ve eksiksiz bir açıklama yapabilecek, bu küçük belediyeleri akıllı şehirlere dönüştürmeye yönelik somut eylemler uygulayabilecekleri eğitmenler için bir kurs hazırlamaktır.

Bir yanıt yazın