You are currently viewing Rozpoczyna się projekt Start-Up dotyczący inteligentnych miast, koordynowany przez FUE-UJI

Rozpoczyna się projekt Start-Up dotyczący inteligentnych miast, koordynowany przez FUE-UJI

10 grudnia odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Erasmus + pod tytułem START-UP for Development, koordynowanego przez FUE-UJI, za pośrednictwem EuroFUE-UJI z Hiszpanii. Spotkanie online, prowadzone przez EuroFUE-UJI, które posłużyło do stworzenia podstaw do realizacji tego projektu dotyczącego inteligentnych miast i rozpoczęcia jego działalności, począwszy od prezentacji logo i elementów jego identyfikacji wizualnej.

Projekt ten, którego głównym celem jest stworzenie szkolenia ekspertów w zakresie inteligentnych rozwiązań w celu promowania inteligentnych miast w małych gminach, zgromadził swoje konsorcjum na tej sesji online, aby przeanalizować ideę projektu, cele, planowane działania i oczekiwane rezultaty, projektując harmonogram działań na najbliższe miesiące. Europejski projekt Start Up for Development, o akronimie START UP, będzie realizowany przez 28 miesięcy przez konsorcjum koordynowane przez EuroFUE-UJI i składające się z czterech innych partnerów z różnych krajów: prywatnej instytucji szkoleniowo-turystycznej Kocatürk Danismanlik (Turcja), Stowarzyszenia ARID (Polska), Agencji Rozwoju Regionalnego i Centrum Wsparcia Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw RDA BSC SMEs (Bułgaria) oraz Stowarzyszenia Non-Profit na rzecz Alternatywnego Innowacyjnego Rozwoju AID (Grecja).

Start up for Development opiera się na założeniu, że małym gminom obca jest koncepcja smart cities, ponieważ nie stać ich na posiadanie wśród swoich techników ekspertów od inteligentnych miast. Dlatego celem projektu jest przygotowanie kursu dla trenerów, którzy będą w stanie w jasny i pełny sposób wyjaśnić gminom, czym byłyby inteligentne miasta, tak aby mogły one wdrożyć konkretne działania mające na celu przekształcenie tych małych gmin w inteligentne miasta. 

Śledź projekt START UP na mediach społecznościowych: Start Up for Development.

Dodaj komentarz