You are currently viewing <strong>6-та транснационална среща в Турция </strong>

6-та транснационална среща в Турция 

Консорциумът по проекта START-UP се фокусира върху финалните етапи на проекта, който ще приключи през декември. Консорциумът по проекта провери изпълнените и неизпълнените задачи. Координаторът обясни следващата задача, която всички партньори ще изпълнят във финалния доклад на проекта, свързан с тяхната организация. 

Презентациите на заключителните дейности на Модул 6 са завършени. Всеки партньор е поел отговорността да завърши Модул 6. 

Всички партньори бяха помолени да се регистрират в платформата и да коментират раздела за дебат, както и подобряването на регистрираните хора в платформата. Беше обсъдено, че партньорите ще поставят параграф в IO3, който да въведе, че материалите са в платформата и връзка за регистрация в уебсайта. 

Бяха обсъдени и мултиплициращите събития на проекта. Всеки партньор представи мултипликационно събитие, проведено в техните страни. Партньорите по проекта обсъдиха въздействието на мултиплициращите събития.

Вашият коментар