You are currently viewing <strong>6. spotkanie międzynarodowe w Turcji</strong>

6. spotkanie międzynarodowe w Turcji

W dniach 8-9 grudnia 2022 roku odbyło się szóste międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu Start up for Development. Partnerzy z Bułgarii, Turcji, Polski, Hiszpanii i Grecji uczestniczyli w spotkaniu twarzą w twarz w Kocaeli w Turcji. Grecka organizacja partnerska wspierała spotkanie również online.

Zespół projektu START-UP skupiło się na ostatnich etapach projektu, który zakończy się w grudniu. Konsorcjum projektu sprawdziło zrealizowane i niekompletne zadania. Koordynator wyjaśnił kolejne zadanie, którym wszyscy partnerzy wypełnią raport końcowy projektu związany z ich organizacją. 

Zakończono prezentacje działań końcowych Modułu 6. Każdy z partnerów wziął na siebie odpowiedzialność za realizację Modułu 6. 

Wszyscy partnerzy zostali poproszeni o zarejestrowanie się na platformie i skomentowanie sekcji debaty, jak również poprawienie zarejestrowanych osób na platformie. Przedyskutowano, że partnerzy umieszczą akapit w IO3, aby wprowadzić, że materiały są na platformie i link do rejestracji na stronie internetowej.

Omówione zostały również wydarzenia promocyjne projektu. Każdy z partnerów przedstawił wydarzenie promocyjne, które odbyło się w ich krajach. Partnerzy projektu omówili wpływ wydarzeń promocyjnych

Dodaj komentarz