You are currently viewing <strong>Türkiye’deki 6. Ulusötesi Toplantısı </strong>

Türkiye’deki 6. Ulusötesi Toplantısı 

Start up for Development projesinin altıncı uluslararası proje toplantısı 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Bulgaristan, Türkiye, Polonya, İspanya ve Yunanistan’dan ortaklar Türkiye’nin Kocaeli kentinde yüz yüze olarak toplantıya katıldılar. Yunan ortak toplantıyı çevrimiçi olarak da destekledi.

START-UP proje konsorsiyumu, Aralık ayında sona erecek olan projenin son aşamalarına odaklandı. Proje konsorsiyumu tamamlanan ve tamamlanmayan görevleri kontrol etti. Koordinatör, tüm ortakların kuruluşlarıyla ilgili projenin nihai raporunu tamamlayacakları bir sonraki görevi açıkladı.

Modül 6’nın son etkinliklerinin sunumları tamamlandı. Her ortak, Modül 6’yı tamamlama sorumluluğunu üstlenmişti.

Tüm ortaklardan, proje platformuna kaydolmaları, tartışma bölümüne yorum yapmaları ve bunun yanı sıra platformdaki kayıtlı kişileri artırmaları istendi. Ortakların, Fikri Çıktı 3’te materyallerin platformda olduğunu ve web sitesine kaydolmak için bağlantı ekleyeceğine dair bir paragraf koyacağı tartışıldı.

Projenin Çoğaltan Etkinlikleri de ele alındı. Her ortak, kendi ülkelerinde düzenlenen çoğaltıcı etkinliği sundu. Proje ortakları, çoğaltan etkinliklerin etkisini tartıştı.

Bir yanıt yazın