Fundación Universitat Jaume I – Şirket                      (Proje Koordinatörü) 

Fundación Jaume I – Empresa, 1993 yılında finanse edilen ve Üniversite, Üniversite Sosyal Konseyi ve Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) (Castellón İşveren Derneği) tarafından teşvik edilen kamu hukuku tarafından yönetilen bir organdır. FUE-UJI’nin amacı, lisansüstü eğitim, uzmanlık ve uzman kursları ile ilgili faaliyetlerin geliştirilmesi ve oluşturulmasında Üniversite ile işbirliği yapmaktır; sürekli eğitimin yanı sıra, paraştırma projeleri sonuçları teşvik edilir, lisansüstü çalışma fırsatları yaratır ve Castellón’un ekonomik ve sosyal sektörlerine ek olarak şirketlerin potansiyelini geliştirir.

EuroFUE-UJI, misyonu UJI araştırma grupları, şirketler ve derneklerle birlikte yenilikçi projeler geliştirmek için finansman sağlamak olan FUE-UJI’nin Avrupa ve Uluslararası Projeler Ofisidir. 

EuroFUE-UJI‘nin ekibi, stratejik, yaratıcı, çevik, etkili ve projelerin sonuçlarını tasarlayan ve yöneten iletişim uzmanları tarafından oluşturulmuştur.

İspanya

https://www.fue.uji.es/

Association ARID

Bölgesel Girişimleri Geliştirme Derneği (ARID), hayat boyu öğrenme fikrinin teşviki ve geliştirilmesine yönelik özel bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin faaliyetlerinin kapsamı çeşitli konuları kapsamaktadır. Dernek, mesleki eğitim (VET) konusunda uzmanlaşmıştır, aynı zamanda yaşam boyu öğrenme fikrine uygun olarak yetişkinler için eğitim yürütmektedir. Dinamik olarak değişen modern dünyada, niteliklerinizi sürekli geliştirmek, becerilerinizi geliştirmek ve bilginizi genişletmek gerekir. Dernek tarafından gerçekleştirilen faaliyetler birçok farklı eğitim, ders ve kurs düzenleyerek bu ihtiyaçları karşılamaktadır.

Dernekte çalışan ve eğitmenler hem eğitim hem de mesleki beceriler açısından son derece nitelikli personeldir. Buna ek olarak, Dernek çok sayıda profesyonelle (örneğin arıcılar, öğretmenler, çiftçiler, tarım danışmanları, sosyal hizmet uzmanları, cezaevi çalışanları, engellilerin öğretmenleri vb.) yanı sıra çeşitli branşlardan (örneğin üniversiteler, araştırma enstitüleri, hapishane müfettişliği, tarım danışma merkezleri, engelli çocuklar için okullar vb.) kamu ve özel kurumlar ile işbirliği yapar.

Polonya

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için İşletme Destek Merkezi ile Bölgesel Kalkınma Ajansı

RDA BSC Kobİ’ler 25 yıldır aşağıdaki alanlarda çalışmaktadır:

– bölgesel kalkınma (sivil ve kırsal),
ekonomik ortamın iyileştirilmesi,
– İşletmelerin (mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler), hükümet ve idarenin (ulusal, bölgesel, belediye ve yerel düzeyde) ve STK sektörlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için yerel mekanis ms oluşturulması.

RDA BSC Kobİ’leri – Filibe, bölgesel ekonomik kalkınma ve inovasyon politikaları, sosyal ve gençlik girişimciliği, yeşil altyapı ve enerji verimliliği, mesleki eğitim ve işgücü piyasasının geliştirilmesi, tarihi ve kültürel miras ve turizm, bölgesel vebelediye kalkınma plan vestratejileri, bölgesel inovasyon stratejileri, iletişim stratejileri ve diğerleri oluşturma sürecinde aktif bir katılımcıdır. Bölgesel (NUTS2), ilçe (NUTS3) ve belediye gelişim konseylerine, bölgesel, ilçe ve belediye düzeyinde işbirliği konseylerine ve üçlü konseylere, ulusal ve uluslararası ağlara katılım.

RDA BSC Kobİ’lerin kurucuları ve üyeleri – Filibe belediyeleri, işveren dernekleri, üniversiteler, işletmeler ve fizikselkişilerdir.

Bulgaristan

http://www.rda-bg.org/en

Alternatif Yenilikçi Kalkınma Sivil Kar Amacı Gütmeyen Toplum

Alternatif Yenilikçi Gelişim (A.I.D.), 2015 yılında kurulan, Larisa şehrinde bulunan ve ortak fikirler, düşünceler, yansımaları, vizyonu ve değerleri paylaşan yüzden fazla (100) genç ve yaratıcı vatandaşlar, insanları üye olarak sayan kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Organizasyonun amacı, yenilikçi başlangıçlar ve eylemler düzenleyerek, sosyal değişimin taşıyıcıları olan, kendilerini gerçekleştirebilecek aktif ve “kurumsal” vatandaşların yaratılması için eşit ve sağlıklı bir toplumun yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Kuruluşun eylemleri, kurulan ihtiyaç ve hedeflere göre Yunanistan genelinde gerçekleştirilmekte, teknoloji ve inovasyonun aktarılmasına odaklanmakta, üniversiteler, okullar, yetişkin ve meslek merkezleri ve eğitim odaklı STK’lar gibi eğitim kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak yeni eğitim yaklaşımları geliştirmek için temel bir hedefle eğitici destekleyici hizmetler sunmaktadır.

AID şu anda ilk kez ortak değerleri ve idealleri paylaşan örgüt temsilcileri ve gençlerden oluşacak Belediye Gençlik Meclisi’ni oluşturmak için Larisa Belediyesi ile yakın bir şekilde çalışmaktadır.

Yunanistan

Kocatürk Eğitim ve Danışmanlık

2018 yılında 10 yılı aşkın süredir proje yazma, yürütme ve danışmanlık konusunda deneyime sahip 12 akademisyen ve eğitmenin lideri olarak kurulmuştur. Firmamız Erasmus+, Kalkınma Ajansları, KOSGEB, İKG-Pro, IPARD, Büyükelçilik, AB Hibeleri, British Council, Horizon 2020 vb.gibi alanlarda değişim ve gelişime önem veren tüm kamu ve özel kurumlara kaliteli danışmanlık sunan bir kuruluşuz.  

Projeler sektöründe girişimcilik bilincini artırarak gençlere istihdam edilebilirlik olanakları da sunuyoruz. Amacımız, Türk ve Avrupalı uzmanlarla (ulusal ve uluslararası olarak kurduğumuz ağla) çalışırken, AB, Dünya Bankası ve Ulusal Ajans gibi hibelerden yararlanmalarını sağlayarak ülkemizin genel eğitim standartlarını yükseltmektir.

Türkiye

https://www.key-action.com/