You are currently viewing Четвъртата транснационална партньорска среща по проекта Start-Up For Development

Четвъртата транснационална партньорска среща по проекта Start-Up For Development

В началото на април се проведе четвъртата транснационална партньорска среща по проекта Start-Up For Development. Това беше хибридна среща поради рисковете, свързани с пандемията от COVID-19. Срещата се проведе в Полша, а домакин беше Асоциация ARID от Краков. Партньори от България и Турция присъстваха на срещата в Краков, а партньори от Гърция и ръководителят на проекта от Испания се свързаха онлайн.

Консорциумът по проекта START-UP се съсредоточи върху обобщаване на извършената досега работа върху обучителни материали за интелигентни градове, като се запозна с официалните подробности на материалите, за да завърши успешно работата по тях. Бяха обсъдени по-нататъшни стъпки, свързани с превода на материали и дейности в платформата LearningApps във всеки модул.

Следващата стъпка от проекта е организирането на 5 уебинара за представяне на проекта и различните модули във всички страни партньори и провеждане на дейности, свързани с интелигентно управление, околна среда, транспорт и интелигентен живот. Партньорите обсъдиха най-доброто и практично решение за този интелектуален резултат.

Уебинарите ще бъдат записани във всяка страна, качени на канал в YouTube и към записите ще бъдат добавени субтитри на всеки партньорски език. Целта е да се предоставят допълнителни обучителни материали, а с това и практически пример за провеждане на обучението по зададената тема.

Асоциацията ARID от Краков е отговорна за наблюдението на дейностите по уебинара и подготовката на дневния ред за провеждане и оценка на уебинара. 

Накрая, ръководителят на проекта EuroFUE-UJI представи по-нататъшен план за разпространение на съдържанието на проекта и обсъди с партньорите организирането на мултипликационни събития, които ще се проведат до края на проекта.

Вашият коментар