You are currently viewing Czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe projektu Start-Up For Development

Czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe projektu Start-Up For Development

Na początku kwietnia odbyło się czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe projektu Start-Up For Development. Spotkanie miało charakter hybrydowy z powodu ryzyka związanego z pandemią COVID—19. Spotkanie odbyło się w Polsce a gospodarzem było Stowarzyszenie ARID z Krakowa. Partnerzy z Bułgarii i Turcji uczestniczyli w spotkaniu w Krakowie, zaś partnerzy z Grecji oraz leader projektu z Hiszpanii połączył się online. 

Konsorcjum projektu START-UP skupiło się na podsumowaniu dokonanej dotychczas pracy nad materiałami szkoleniowymi o inteligentnych miastach dogadując szczegóły formalne materiałów by pomyślnie zakończyć prace nad nimi. Omówione zostały dalsze kroki związane z tłumaczeniem materiałów oraz ćwiczeń na platformie LearningApps w poszczególnych modułach. 

Następnym krokiem projektu jest zorganizowanie webinaria, które mają na celu przedstawienie projektu oraz poszczególnych modułów we wszystkich krajach partnerskich oraz przeprowadzenie ćwiczeń związanych z inteligentnym zarządzaniem, środowiskiem, transportem oraz inteligentnym życiem. Partnerzy w  burzy mózgów zastanawiali się nad najlepszym i najpraktyczniejszym rozwiązaniem tego rezultatu. 

Webinaria będą nagrywane w każdym kraju, wstawione na kanał YouTube a do nagrań będą dodane napisy w każdym języku partnerskim. Ma to na celu uzyskanie dodatkowych materiałów szkoleniowych, które mają być praktycznym przykładem prowadzenia szkolenia na dany temat.  

Stowarzyszenie ARID z Krakowa jest odpowiedzialne za nadzór działań związanych z webinariami oraz za przygotowanie planu ich przeprowadzenia i ewaluacji. 

Na koniec leader projektu EuroFUE-UJI przedstawił dalszy plan upowszechniania treści projektu oraz omówił razem z partnerami organizację wydarzeń upowszechniających, które odbędą się pod koniec projektu.

Dodaj komentarz