You are currently viewing Ulusötesi Proje Toplantısı

Ulusötesi Proje Toplantısı

Start-Up For Development projesinin dördüncü ulusötesi proje toplantısı Nisan 2022 başında yapıldı. COVID-19 pandemisine bağlı riskler nedeniyle karma bir toplantıydı. Toplantı Polonya’da yapıldı ve Krakov’dan ARID Derneği ev sahipliği yaptı. Krakov’daki toplantıya Bulgaristan ve Türkiye’den ortaklar katılırken, Yunanistan’dan ortaklar ve İspanya’dan proje lideri çevrimiçi olarak bağlantı kurdu.

START-UP proje konsorsiyumu, akıllı şehirler hakkında eğitim materyalleri konusunda şimdiye kadar yapılan çalışmaları özetlemeye odaklandı ve bu materyaller üzerindeki çalışmaları başarıyla tamamlamak için materyallerin resmi detaylarıyla uzlaşmaya vardı. Her modülde LearningApps platformundaki materyallerin ve etkinliklerin tercümesiyle ilgili diğer adımlar tartışıldı.

Projenin bir sonraki adımı, projeyi ve tüm ortak ülkelerdeki farklı modülleri sunmak için 5 web semineri düzenlemek ve akıllı yönetişim, çevre, ulaşım ve akıllı yaşam ile ilgili faaliyetleri yürütmektir. Ortaklar, bu fikri çıktı için en iyi ve en pratik çözüm üzerinde beyin fırtınası yaptılar.

Web seminerleri her ülkede kaydedilecek, bir YouTube kanalına yüklenecek ve kayıtlara her ortak dilinde altyazı eklenecektir. Amaç, ek eğitim materyalleri ve bununla birlikte verilen konuyla ilgili eğitimin nasıl yürütüleceğine dair pratik bir örnek sağlamaktır.

Kraków’dan ARID Derneği, web semineri etkinliklerini denetlemekten ve web seminerlerini yürütmek ve değerlendirmek için gündemi hazırlamaktan sorumludur.

Son olarak, proje lideri EuroFUE-UJI, proje içeriğinin yayılması için bir başka plan sundu ve ortaklarla projenin sonunda gerçekleşecek olan Çarpan Etkinlikleri organizasyonu hakkında tartıştı.

Bir yanıt yazın