You are currently viewing Newsletter 1 (PL)

Newsletter 1 (PL)

Projekt Start up for Development (START UP) koncentruje się na koncepcji
inteligentnych miast/wiosek i zrozumieniu tej koncepcji przez gminy, które wdrażają
inteligentne rozwiązania w swoim otoczeniu.

Leave a Reply