You are currently viewing Newsletter 1 (TR)

Newsletter 1 (TR)

Start up for Development (START UP) projesi, akıllı şehirler/köyler kavramına ve bu kavramın çevrelerinde akıllı çözümler uygulayan belediyeler tarafından anlaşılmasına odaklanıyor.

Leave a Reply