You are currently viewing Drugie międzynarodowe spotkanie

Drugie międzynarodowe spotkanie

Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów odbyło się online z powodu restrykcji związanych z pandemią COVID-19 i braku możliwości podróży, z udziałem partnerów projektu z Turcji, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii i Polski. 

Konsorcjum zaangażowało się i przeprowadziło burzę mózgów na temat drugiego i trzeciego rezultatu projektu, który polega na stworzeniu programu nauczania i podziale zadań. W szczególności, partnerstwo dyskutowało nad szablonem podręcznika szkoleniowego po czym grecki partner AID przedstawił następujące moduły:

1. Inteligentne zarządzanie: Organizacja rządu, partycypacja obywatelska, wykorzystanie technologii.

2. Inteligentne środowisko: Recykling, Inteligentne oświetlenie 

3. Inteligentny transport: Inteligentny parking, infrastruktura ścieżek rowerowych, karty mikroprocesorowe

4. Inteligentne życie: Otwarte centra handlowe, inteligentne technologie

Partnerstwo miało okazję podzielić się przykładami rzeczywistych działań związanych z rozwiązywaniem problemów, podczas gdy leader projektu FUE-UJI przedstawił szablon konspektu lekcji, różne metodologie, interaktywne ćwiczenia w ramach aplikacji edukacyjnej oraz interaktywne gry, które będą wykorzystywane i wspierają każdy moduł. Wreszcie, partnerzy mieli szansę przedyskutować kwestie menadżerskie i dalszą logistykę, jak również podzielić się praktykami w celu zwiększenia rozpowszechnienia i widoczności projektu.

Dodaj komentarz