IO1

Rezultat intelektualny 1 – Badanie potrzeb

Badanie wiedzy i potrzeb gmin w zakresie koncepcji inteligentnych miast. Ten rezultat intelektualny ma formę raportu z badań. Lider zadania przygotuje metodologię dla wszystkich partnerów. Metodologia zostanie przedstawiona w formie kwestionariusza, a następnie partnerzy będą pracować w swoich krajach nad zbieraniem danych, które następnie przekażą liderowi zadania. Lider zadania opracuje dane w formie raportu badawczego, który będzie podstawą do opracowania programu nauczania.

IO2

Rezultat intelektualny 2 - Rozwój programów nauczania

Na podstawie badania potrzeb kontynuowane będą prace nad opracowaniem programu nauczania. Badanie potrzeb zostanie przeanalizowane i podjęta zostanie ogólna decyzja dotycząca kontekstu programu nauczania. Następnie partner prowadzący przygotuje wytyczne dla twórców materiałów szkoleniowych. Na podstawie tych wytycznych twórcy kursów będą mogli pracować nad przygotowaniem materiałów kursowych w kolejnym etapie projektu. Rezultat będzie na końcu przedstawiony w formie wiążącego projektu programu nauczania, na podstawie którego będzie można rozpocząć pracę nad właściwymi materiałami kursowymi.

IO3

Rezultat intelektualny 3 - Opracowanie materiałów do kursu

Materiały szkoleniowe będą początkowo dostępne w formie publikacji dla dorosłych trenerów i konsultantów. W następnym kroku będą one dostępne również w formie cyfrowej w celu przekształcenia ich w platformę e-learningową Moodle. Efektem końcowym będą zarówno fizyczne materiały, jak i platforma edukacyjna Moodle. Zawartość będzie dalej udoskonalana w oparciu o badanie potrzeb, a w szczególności o opracowany program nauczania.

IO4

Rezultat intelektualny 4 - Webinarium dla szkolenia trenerów

Ten rezultat intelektualny zostanie zorganizowany po opracowaniu materiałów szkoleniowych i przekształceniu ich w materiały do nauki online z wykorzystaniem platformy Moodle. Webinaria będą służyć dwóm celom. Po pierwsze, będą narzędziem pilotażowym, które pomoże nam osiągnąć najlepszą możliwą jakość, jako że po webinariach kursy nadal mogą być ulepszane w oparciu o informacje zwrotne od uczestników. Po drugie, będą również służyć jako narzędzie upowszechniania. Będą one oferowane w formie czterech webinariów, podczas których twórcy kursu przeprowadzą sesje wideokonferencyjne na żywo dla grupy conajmniej pięćdziesięciu uczestników.