You are currently viewing upowszechniającego w Polsce

upowszechniającego w Polsce

W dniu 07.12.2022 r. odbyło się Multiplier Event projektu Start Up For Development. Jako przedstawiciele Stowarzyszenia ARID z Krakowa, Maciej Dymacz i Martyna Kurek odwiedzili Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, aby zaprezentować projekt i jego rezultaty. Studenci ekonomii i zarządzania, ich profesorowie oraz inni goście z gminy Limanowa wysłuchali naszej prezentacji na temat tematu, struktury i rozwoju projektu. Przedstawione zostały wyniki ankiety z pierwszego badania potrzeb oraz program nauczania, który został stworzony przez partnerów z Hiszpanii, Bułgarii, Turcji, Grecji i nas z Polski. Jako główny rezultat projektu zaprezentowano materiały szkoleniowe w formacie dokumentów tekstowych, prezentacji i filmów związanych z tematyką smart cities, smart governance, smart environment, smart transport i smart living. Wszyscy uczestnicy byli zainteresowani tematem inteligentnych miast i wsi oraz możliwościami wykorzystania innowacyjnych technologii. Na zakończenie uczestnicy skorzystali z poczęstunku i z wielką radością przyjęli upominki w postaci gadżetów.

Dodaj komentarz