You are currently viewing İkinci ulusötesi proje toplantısı

İkinci ulusötesi proje toplantısı

İkinci ulusötesi proje toplantısı, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, İspanya ve Polonya’dan proje ortaklarının katılımıyla COVID-19 kısıtlama önlemleri ve seyahat imkansızlığı nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Konsorsiyum, IO2 ve IO3 konusunda müfredat geliştirme ve görev bölümü ile ilgili bir beyin fırtınası sürecine girdi. Ortaklık özellikle kurs kılavuzu şablonunda tartışıldı ve böylece AID ekibi aşağıdaki modülleri sundu:

1. Akıllı Yönetişim: Devlet Kuruluşu, Vatandaş katılımı, Teknoloji kullanımı

2. Akıllı Çevre: Geri Dönüşüm, Akıllı aydınlatma

3. Akıllı Ulaşım – Akıllı Hareketlilik: Akıllı park, Bisiklet yolları için altyapı, Akıllı kart

4. Akıllı Yaşam: Açık alışveriş merkezi

Ortaklık, gerçek problem çözme etkinliklerinin örneklerini paylaşma fırsatı bulurken, lider kuruluş FUE-UJI, her modülü kullanacak ve destekleyecek bir ders planı şablonu, farklı metodolojiler, öğrenme uygulaması etkileşimli etkinlikler ve etkileşimli oyunlar sundu. Son olarak, ortaklar, projenin yaygınlaştırılmasını ve görünürlüğünü artırmak için yönetim konularını ve daha fazla lojistiği tartışmanın yanı sıra uygulamaları paylaşma şansına sahip oldular.

Bir cevap yazın