You are currently viewing Trzecie spotkanie ponadnarodowe

Trzecie spotkanie ponadnarodowe

Po raz pierwszy w Płowdiw odbyło się hybrydowe spotkanie partnerskie, trzecie w ramach projektu z udziałem partnerów z Bułgarii, Grecji, Hiszpanii i Polski. Partner z Turcji uczestniczył online z powodu niemożności podróży związanej z pandemią COVID-19.

Leader projektu, FUE-UJI – Hiszpania, dokonał przeglądu dotychczasowych postępów w realizacji projektu oraz przedstawił hiszpańskiej Agencji Narodowej pierwszy raport z realizacji projektu do 30 maja 2021 roku. 

Partnerzy projektu przedstawili swoje prace nad następującymi modułami:

Moduł 1 – Wprowadzenie – RDA with BC for SMEs, Bułgaria.

Moduł 2 – Inteligentne zarządzanie – Kokatürk Danismanlik, Turcja

Moduł 3 – Inteligentne środowisko – Stowarzyszenie ARID, Polska

Moduł 4 – Inteligentny transport – Fundación Universitat Jaume I -Empresa (FUE-UJI), Hiszpania

Moduł 5 – Inteligentne życie – ENALLAKTIKI KAINOTOMA ANAPTYXI ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA (AID) – Grecja

Zorganizowano wizytę w Wyższej Szkole Agrobiznesu i Rozwoju Obszarów Wiejskich (UARD), spotkanie z kierownictwem i prezentację projektu PRO-ENERGIA Promowanie efektywności energetycznej w budynkach publicznych na Bałkanach – w basenie Morza Śródziemnego, w ramach którego budynek (UARD) został poddany inspekcji i otrzymał Certyfikat Efektywności Energetycznej – Smart Energy.

Uczestnicy otrzymali Certyfikaty za udział w spotkaniu partnerskim, wydane przez RDA with BC for SMEs, gospodarza spotkania.

Dodaj komentarz